Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Dulliau ar gyfer dadansoddi asid cromig
Sep 19, 2018

Penderfynu ar gynnwys asid cromig yn yr awyr: Ar ôl i'r hidlydd gasglu'r sampl, wedi'i diddymu gydag asid sylffwrig, ac yna gan Colorimetry (dull Niosh) ar ôl ychwanegu Diphenyl Kabbah.

Penderfynu ar gynnwys asid cromig mewn dŵr: Ar ôl cael ei echdynnu, caiff y sampl ei bennu gan sbectrometreg amsugno atomig neu ddull lliwimetrig. Dull gwaredu gwastraff: Mae gwirod gwastraff asid cromig wedi'i ganoli yn cael ei drawsnewid i gromiwm trivalent ar ôl gostwng cemegol, addasu gwerth y datrysiad p, ei wneud yn difetha, gwaddod trwy drin tirlenwi gwastraff cemegol.