Permanganate potasiwm buro nwyon

Permanganate potasiwm buro nwyon

Yn gymysg â ag alwmina actifedig a glynwyr eraill sy'n cael eu, gallai permanganate potasiwm ar ffurf hylif yn Concrete yn belenni fel cyfryngau cemegol i oxidize halogion nwyol yn effeithiol gan gynnwys sylffwr deuocsid, hydrogen sulfide, ocsid nitrig, fformaldehyd, is aldehydes foleciwlaidd pwysau ac organig...

Sgwrs Nawr