API neu Fferyllol Fferyllol Cynhyrchu Sodiwm Permanganate

API neu Fferyllol Fferyllol Cynhyrchu Sodiwm Permanganate

Defnyddir permanganad sodiwm, fel potangiwm permanganad, fel triniaeth ar gyfer nifer o gyflyrau croen, megis heintiau ffwngaidd (y traed), dermatitis, impetigo, pemphigus, clwyfau arwynebol, a thlserau trofannol. Defnyddir permanganate sodiwm ynghyd â procaine benzylpenicillin yn ...

Sgwrs Nawr