Triniaeth Dŵr Yfed Trwyddedu Sodiwm

Triniaeth Dŵr Yfed Trwyddedu Sodiwm

Triniaeth garthffosiaeth P otassium P ermanganate Yn ystod datblygiad cymdeithasol a dirywiad amgylcheddol, mae gofynion ansawdd dŵr a diogelu'r amgylchedd yn dod yn fwy a mwy ar frys. Fel cyflenwr deunyddiau cemegol sylfaenol, mae llawer o gynhyrchion a gynhyrchir gan ein cwmni yn hoff ym meysydd ...

Sgwrs Nawr