Cartref > Newyddion > Cynnwys
Dull Paratoi o Ganiatâd Potasiwm
Sep 19, 2018

Oherwydd y nifer fawr o ofynion labordy, cafodd permanganate potasiwm ei gynhyrchu ar raddfa fawr. Mae dau ddull cyffredin o baratoi: cynhesu'r deuocsid manganîs a photasiwm hydrocsid yn y mwyn yn yr aer neu ei gymysgu â photasiwm nitrad (sy'n darparu ocsigen), cynhyrchir permanganad potasiwm, ac yna ei electrolytig gyda'r asiant ocsidol yn yr ateb alcalïaidd i'w gael clorid potasiwm. Neu gellir ei gynhyrchu trwy ymateb ïonau MN a phriod deuocsid (PbO2) neu bismuth sodiwm (NaBiO3) ac asiantau ocsideiddio cryf eraill. Defnyddir yr adwaith hwn hefyd i brofi presenoldeb ïonau MN oherwydd y lliw ymddangosiadol o ganiatâd potasiwm.